آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بین الملل خصوصی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق بین الملل خصوصی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق بین الملل خصوصی 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰

جهت راحتی در دسترسی به نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور می توانید یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و پس از پرداخت حق دانلود تا پایان دوران دانشجویی خود به کاملترین مجموعه نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور دسترسی داشته باشید . www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بین الملل عمومی 2 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
حقوق بین الملل عمومی 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق بین الملل عمومی 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بیمه رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بیمه 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
حقوق بیمه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق بیمه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰

جهت راحتی در دسترسی به نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور می توانید یک بار در سایت پیام نور سوال عضو شوید و پس از پرداخت حق دانلود تا پایان دوران دانشجویی خود به کاملترین مجموعه نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور دسترسی داشته باشید . www.Psoal.ir

دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بین الملل عمومی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق بین الملل عمومی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق بین الملل عمومی 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول فقه 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول فقه 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول فقه 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بشر در اسلام رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بشر در اسلام 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
حقوق بشر در اسلام 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول فقه 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول فقه 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول فقه 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اساسی 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اساسی 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اساسی 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اساسی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اساسی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اساسی 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت