دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

این مجموعه شامل نیم سال های زیر می باشد :

سال نیم سال پاسخنامه
91-92 نیم سال دوم ندارد
92-93 نیم سال اول ندارد
92-93 نیم سال دوم تستی
93-94 نیم سال اول تستی