آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس ادله اثبات دعوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ادله اثبات دعوی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
ادله اثبات دعوی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ادله اثبات دعوی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اداری 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اداری 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اداری 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس آیین دادرسی کیفری 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آیین دادرسی کیفری 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
آیین دادرسی کیفری 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اداری 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اداری 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اداری 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اداری 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس آیین دادرسی کیفری 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آیین دادرسی کیفری 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
آیین دادرسی کیفری 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس جرم شناسی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
جرم شناسی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
جرم شناسی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
جرم شناسی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی 3 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آیین دادرسی مدنی 3 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
آیین دادرسی مدنی 3 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
آیین دادرسی مدنی 3 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس بزهکاری اطفال 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
بزهکاری اطفال 1 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
بزهکاری اطفال 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آیین دادرسی مدنی 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
آیین دادرسی مدنی 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
آیین دادرسی مدنی 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس آیین دادرسی مدنی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آیین دادرسی مدنی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
آیین دادرسی مدنی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
آیین دادرسی مدنی 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت