آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود نمونه سوال» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بین الملل خصوصی 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق بین الملل خصوصی 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بین الملل خصوصی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق بین الملل خصوصی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق بین الملل خصوصی 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بیمه رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بیمه 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
حقوق بیمه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق بیمه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بشر در اسلام رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بشر در اسلام 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
حقوق بشر در اسلام 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اساسی 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اساسی 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اساسی 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اساسی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اساسی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اساسی 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اداری 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اداری 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اداری 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اداری 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اداری 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اداری 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اداری 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس جرم شناسی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
جرم شناسی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
جرم شناسی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
جرم شناسی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس بزهکاری اطفال 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
بزهکاری اطفال 1 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
بزهکاری اطفال 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت