آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

وبلاگ اطلاع رسانی از اخبار و اطلاعیه های پیام نور

آخرین اخبار و جدید ترین نمونه سوالات پیام نور

اطلاع از آخرین اخبار پیام نور و دانلود نمونه سوالات پیام نور


پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۴۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول فقه 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول فقه 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول فقه 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق بشر در اسلام رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق بشر در اسلام 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
حقوق بشر در اسلام 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس اصول فقه 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول فقه 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول فقه 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول فقه 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی 2 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اساسی 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اساسی 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اساسی 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول علم اقتصاد - مبانی علم اقتصاد - کلیات علم اقتصاد 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
 • ۰
 • ۰
دانلود نمونه سوالات درس حقوق اساسی 1 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
حقوق اساسی 1 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
حقوق اساسی 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
حقوق اساسی 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت